Introductie; de werking van de grootste zoekmachine

Sinds het jaar 2000 is Google de grootste zoekmachine in de Westerse wereld. Google rangschikt het web, waardoor internetgebruikers efficiënt informatie kunnen bereiken. De missie van Google is ‘om de informatie van de wereld te organiseren en universeel toegankelijk en nuttig te maken’. Google is misschien wel het meest succesvolle bedrijf dat de afgelopen twee decennia een strategische aanpak heeft bedacht om informatie voor online gebruikers te organiseren.

 

Er is enorm veel informatie online. Om deze overvloed aan informatie te rangschikken maakt Google gebruik van een algoritme. Dit zorgt ervoor dat de meest relevante resultaten naar voren komen in de eerste pagina van Google. Het belang van Google is dat gebruikers van Google, Google zoveel en zo vaak mogelijk gebruiken. Dit doen de gebruikers van Google alleen als Google de beste resultaten geeft op een zoekopdracht. En dit is de essentie van zoekmachine optimalisatie (SEO); zorgen dat je het meest relevant bent op bepaalde zoekopdrachten die plaatshebben binnen Google.

 

Een veelvoorkomende misvatting is te denken dat er trucjes mogelijk zijn om de organische resultatenpagina van Google te beïnvloeden. Deze trucs zijn er niet. Wel zijn er stappen die gemaakt kunnen worden om Google zo goed efficiënt mogelijk de informatie op een website of webpagina te laten indexeren. De belangrijkste van deze optimalisatie stappen worden in dit blog uiteengezet.

 

8 Praktische optimalisatiestappen voor webpagina’s

Hieronder volgt het stappenplan waarmee een webpagina voor een specifiek onderwerp te optimaliseren is. De beknopte variant is bijgesloten in de bijlage.

 

Stap 1: Pagina URL

Om informatie efficiënt te laten rangschikken is het een voordeel om per onderwerp een specifieke webpagina aan te maken. Een dergelijke specifieke pagina wordt een ‘landingspagina’ genoemd.

 

Een landingspagina heeft een eigen URL. In de URL het onderwerp verwerken van de pagina is een goede manier om Google richting te geven.

 

Let op: Als je een URL aanpast kan het zijn dat een deel van de interne en externe links die verwijzen naar de pagina ook aangepast dienen te worden. Zo wordt voorkomen dat als gebruikers op deze links klikken ze uitkomen op een 404-pagina (niet-bestaande pagina).

 

Stap 2: Pagina-titel

De pagina-titel is de titel die wordt gegeven aan de pagina. Dit is een belangrijke aanwijzing voor Google over het onderwerp van de webpagina. Daarnaast gebruikt Google de pagina-titel in de resultaten van de zoekmachine. De pagina-titel is het blauwe, klikbare gedeelte dat te vinden is in de resultatenpagina van Google.

 

Gebruik een titel die op een natuurlijke en effectieve wijze het onderwerp van de paginacontent communiceert. In het ideale scenario heeft elke pagina van de website een unieke titel, zodat Google weet dat de pagina verschilt van de andere pagina’s op de website.

 

De titel heeft idealiter maximaal 60 tekens. Als de titel langer is dan kort Google te titel in.

 

Stap 3: Meta-beschrijving

De meta-beschrijving is een aanvulling op de titel. Dit biedt Google en de gebruikers een aanvullende houvast van waar de pagina over gaat. De ‘description’-metatag van een pagina kan een langere zin of zelfs een korte alinea zijn.

 

Schrijf een beschrijving die gebruikers zowel informeert als interesseert. De beschrijving zien gebruikers van Google namelijk in de zoekresultaten-pagina.

 

De meta-beschrijving bestaat idealiter uit minimaal 50 en maximaal 160 tekens. Als de beschrijving langer is dan kort Google de beschrijving in.

 

Stap 4: Structureer de pagina met koppen

Aangezien koppen doorgaans groter zijn dan normale tekst op de pagina, is dit voor gebruikers een visuele aanwijzing dat deze tekst belangrijk is en ze inzicht kan geven in het type content dat onder de kop staat. Er zijn meerdere kopformaten te gebruiken om content van een hiërarchische structuur te voorzien en het gebruikers zo makkelijker te maken om door de webpagina te navigeren.

 

De belangrijkste kop op een pagina is de zogenaamde ‘Header 1’ of ‘H1’. Gebruik deze kop één keer, liefst bovenin de pagina. Informeer de gebruiker via deze kop over het onderwerp van de pagina.

 

Secundaire koppen zijn ‘Header 2’ of ‘H2’ koppen. Ook deze koppen worden idealiter ingezet om de content te rangschikken. Gebruik maken van het sub-onderwerp dat wordt beschreven onder de kop is een goede manier om de gebruiker en Google te informeren.

 

Een overdaad aan koppen binnen een pagina moet voorkomen worden.

 

Stap 5: Content

Interessante en unieke content heeft een grotere invloed op je website dan enige van de andere factoren uit het stappenplan. Gebruikers weten of iets goede content is zodra ze de content zien en willen mogelijk andere gebruikers hiernaartoe verwijzen. Dat kan bijvoorbeeld via blogposts, social media, e-mail, forums of andere manieren.

 

Organische of mond-tot-mondreclame kan de reputatie van je site verder ontwikkelen via gebruikers en Google en dat is vrijwel nooit mogelijk zonder content van hoge kwaliteit.

 

Denk bij het schrijven van tekst na over de woorden die een gebruiker in een zoekmachine kan invoeren om je content te vinden. Gebruikers die veel over een onderwerp weten, gebruiken wellicht andere woorden in hun zoekopdrachten dan iemand die niets van het onderwerp weet.

 

Door op deze verschillen in zoekgedrag te anticiperen en hiermee rekening te houden wanneer content wordt geschreven (met goede zoekwoordcombinaties), worden positieve resultaten gegenereerd.

 

Het maken van content van hoge kwaliteit vergt een aanzienlijke hoeveelheid van ten minste een van de volgende: tijd, moeite, expertise en talent/vaardigheid. Content moet feitelijk accuraat, duidelijk geschreven en volledig zijn.

 

Stap 6: Interne linkstructuur

Een pagina valt in de zogenaamde pagina-structuur. Visualiseer de website als een organogram, met de home-pagina bovenin. Onder deze pagina vallen categorieën, die op hun beurt weer uiteenvallen in subcategorieën etc.

 

Om een pagina goed te laten indexeren door Google is het zaak de pagina te verankeren in deze organogramstructuur. Dit gebeurd via interne links. Een interne link is een link van de ene pagina naar de andere pagina. Maar ook een link vanuit het hoofdmenu is een vorm van een interne link.

 

Hoe meer interne links naar een bepaalde pagina worden ingezet, hoe belangrijker de pagina is voor de website. Hier geeft Google dan ook extra aandacht aan. De interne links krijgen een tekst mee. Vaker zie je dan ook staan ‘lees meer’ of ‘meer informatie’. Een geoptimaliseerde link bevat echter een beschrijving van waar de pagina waartoe gelinkt wordt over gaat, zoals ‘zoekwoord 1’ of ‘onderwerp pagina’.

 

Hier geldt: hoe beter de linktekst, hoe makkelijker het is voor gebruikers om te navigeren en hoe makkelijker het is voor Google om te begrijpen waar de pagina over gaat.

 

Stap 7: Alt-attribuut

Gebruik maken van afbeeldingen op de webpagina zorgt voor een goede ervaring en is daarmee alleen al een goede manier van optimaliseren.

 

Google heeft echt moeite met het beoordelen van wat er in een afbeelding wordt afgebeeld. Daarom kan het alt-attribuut worden benut.

 

Via dit attribuut is een korte omschrijving mee te geven aan de afbeelding. Deze omschrijving is de optimaliseren door gebruik te maken van een zoekwoord of het onderwerp van de pagina. Daarnaast is de bestandsnaam van de afbeelding ook te optimaliseren voor hierin een accurate beschrijving van de afbeelding te geven. Wederom kan hier gebruik gemaakt worden van een zoekwoord.

 

Nota bene, mocht er gebruik gemaakt worden van video’s op de webpagina zorg dan dat de titel van de video een korte en duidelijke beschrijving van het onderwerp weerspiegeld. Zorg ook dat eventuele links in de beschrijving van een Youtube video gewijzigd worden naar de courante URL’s.

 

Stap 8: Promoten webpagina

Hoewel de meeste externe links naar je site geleidelijk worden toegevoegd, begrijpt Google dat ook actief gewerkt kan worden aan content ontdekking door naar je content te verwijzen. Een effectieve promotie van nieuwe content leidt tot een snellere ontdekking door degenen die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn.

 

Een blogpost op de eigen site waarmee je bezoekers laat weten dat je nieuwe content hebt toegevoegd, is een goede manier om mensen te informeren over nieuwe content of services.

 

Gebruik maken van verwijzingen naar de pagina via sociale kanalen is ook een goede manier om te pagina te promoten.

 

Daarnaast is het goed mogelijk dat er een aantal sites zijn die ongeveer over dezelfde onderwerpen als dat van de webpagina gaan. Het is doorgaans heel bevorderlijk om een communicatiekanaal met dergelijke sites op te zetten. Belangrijke onderwerpen in de branche of community kunnen voor aanvullende ideeën voor content zorgen of een goede informatiebron helpen ontwikkelen.

 

Zoals aan het begin aangegeven is het in het belang van Google om de beste resultaten van een onderwerp hoog in de zoekmachine te plaatsen. Hoe meer verwijzingen naar de webpagina, des te belangrijker deze pagina wordt binnen Google. Dit is een enorm duidelijke indicatie richting Google dat de webpagina een plek verdient binnen de top van de zoekresultaten.

 

Tot slot

Alle voorgaande stappen zijn stappen die zijn toe te passen op een webpagina zelf. Echter heeft dit alles geen resultaat als website-breed niet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Jouw website moet veilig zijn;
  • De website moet snel zijn;
  • De website moet mobiel-vriendelijk zijn;

 

Deze elementen zijn te verzorgen door de website ontwikkelaar en ook af te stemmen met de ontwikkelaar.