Met een uitzicht op hogere organische posities

 

Introductie; veranderen van domeinnaam

QUOTE:

“Hoe verplaats ik van het ene domein naar het andere domein zonder posities te verliezen? Gebruik een 301 omleiding naar de nieuwe locatie. Zoekmachines moeten het spoor van alle 301 omleidingen kunnen volgen”

Matt Cutts, Google

 

Het omzetten van een website naar een nieuw domein is een enorme wijziging.

Er zijn een aantal basisstappen waarmee rekening gehouden dient te worden om niet alle autoriteit en posities die in het verleden gerealiseerd zijn te laten vervallen. Door de volgende stappen aan te houden is de kans het grootst om positieverlies te voorkomen.

 

Stappen om over te gaan naar een nieuw domein

Google heeft op het moment voor migratie de volledige huidige website geïndexeerd zoals deze al jaren is ingezet. Dit domein komt in theorie te vervallen en er ontstaat een nieuw, jong domein zonder enige staat van dienst.

 

In het slechtste geval heeft Google niet in de gaten dat enkel de domeinnaam is veranderd en gaan alle posities en alle autoriteit verloren. Om dit verlies te voorkomen zijn er een aantal stappen te volgen.

 

Belangrijkste actie: 301 redirecten

Verreweg de belangrijkste actie om te doen is het toepassen van 301 redirects. Een 301 redirect staat voor een permanente wijziging in URL.

 

Met een 301 redirect wordt aangegeven dat de oude URL, eventueel inclusief content, op een nieuwe locatie te vinden is en dit zo zal blijven in de toekomst. Als een 301 redirect niet wordt ingepast dan kan Google de nieuwe pagina beschouwen als een kopie van de originele pagina en de pagina als dubbel beschouwen, waardoor de kans groot is dat deze nieuwe pagina wordt gedegradeerd. Ondanks de beste bedoelingen.

 

De beste vorm van toepassen van 301 redirects is door dit te doen op paginaniveau. Elke bestaande pagina moet geïdentificeerd worden om vervolgens naar de best aansluitende nieuwe pagina te worden omgeleid. Het omleiden gebeurd vanuit oude pagina / website.

 

Via onder andere Google Search Console is de interne linkstructuur in te zien. Hierin is af te lezen welke URL’s door Google zijn geïndexeerd. Deze lijst is aan te houden om naar de nieuwe situatie te verwijzen.

 

Een veel voorkomende methode is een lijst te genereren met originele URL’s en deze in een Excel lijst te plaatsen, waarbij op elke rij in kolom 1 een URL komt te staan. Vervolgens zijn achter deze URL’s de nieuwe URL’s te plaatsen. Door deze lijst te overleggen met de webbeheerder kan deze de lijst aanhouden om de 301 redirects in te passen en definitief te maken.

 

Indien de website te veel URL’s bevat om separaat te redirecten dan kan er gebulkt worden. Sets URL’s kunnen dan naar een bepaalde categorie verwijzen.

 

Goed om te vermelden is ook om nooit het originele domein op te zeggen. Hoewel Google aangeeft dat dit na één jaar in principe kan, is het raadzaam het originele domein (en aanverwante 301 redirects) aan te houden.

 

Koppel Google Search Console en maak een XML sitemap aan

Koppel Google Search Console aan de nieuwe domeinen of subdomeinen. Google Search Console geeft een inzicht over hoe Google een website beoordeeld. Via Google Search Console is af te leiden welke pagina’s worden geïndexeerd en welke pagina’s fouten bevatten.

 

Een effectieve methode om Google snel op de hoogte te brengen van de nieuwe URL’s is door het indienen van een zogenaamde XML sitemap. Vraag de webbouwer om een XML sitemap te koppelen aan de website en dien deze in via Google Search Console.

 

Stuur daarop volgend nog een GET-verzoek naar Google door de volgende URL in te typen in de browser: https://www.google.com/ping?sitemap=https://voorbeeld.com/sitemap.xml.

 

Laat als laatste de web ontwikkelaar de volgende regel inpassen in het robots.txt bestand:
Sitemap:
https://bv.voorbeeld.com/sitemap.xml.

 

Let op; het duurt een periode alvorens Google alle nieuwe URL’s heeft geïndexeerd. Tegelijkertijd duurt het ook een periode alvorens alle oude URL’s weg zijn uit de resultaten van de zoekmachine.

 

Andere aandachtspunten

Splits de verplaatsing op in kleinere stappen. Zeker als het de migratie van een uitgebreide website betreft. Raadzaam is om in eerste instantie slechts een gedeelte van de site te verplaatsen om de effecten op verkeer en zoekindexering te testen.

 

Bij een positieve ervaring kan de rest van de website in één keer of in gedeelten over naar het nieuwe domein. Hoe meer pagina’s worden verplaatst, hoe waarschijnlijker het is dat er problemen zijn die moeten worden opgelost. Zorgvuldige planning kan het aantal problemen beperken.

 

Probeer de verplaatsing ook zodanig te plannen dat deze samenvalt met een moment waarop de website weinig verkeer genereert. Dit minimaliseert het negatieve effect als er iets misgaat. Bovendien wordt er zo meer capaciteit van uw server ingezet om Googlebot te helpen met het updaten van de index.

 

Vaak is ook een tijdelijke schommeling in siteposities te verwachten tijdens de verplaatsing.

 

Bij elke significante wijziging in een site kunnen positieschommelingen optreden terwijl Google de site opnieuw crawlt en opnieuw indexeert. In het algemeen kan het voor een middelgrote website enkele weken duren voordat de meeste pagina’s zijn verplaatst. Bij grotere sites kan dit langer duren. De snelheid waarmee Googlebot en de Google systemen verplaatste URL’s herkennen en verwerken, is grotendeels afhankelijk van het aantal URL’s en de serversnelheid.

 

Tot slot

Het aantal aandachtspunten lijkt beperkt, maar zijn erg belangrijk om verworven posities te borgen. Met name veel werk zit in het aanduiden van de nieuwe URL’s. Dit werk zoveel mogelijk vooraf bewerkstelligen zorgt voor een vlottere overgang.